AUGUSTIN (V 25 - 20)

Augustin Synonyma:   V 25-20, Fenomén, Pleven ustojčivyj, Regina, Římský
Původ:  Augustin je stolní odrůda vzniklá v bulharsko-ruské spolupráci  křížením bulharské odrůdy Pleven a odrůdy Seyve villard 12375. U nás je tato odrůda známá spíše pod  označením  V 25-20. Odrůda je registrována v Bulharsku a v Ruské federaci (2002).
Listy: středně velké až velmi velké , pětilaločnaté,  jemně vykrajované.
Růst: bujnější
Doba zrání:   raná, začátek září
Hrozen a bobule: Hrozny středně velké až velké, středně husté, 300 – 500 g.  Bobule velké až velmi velké, 27х20 mm, do 5 g, elipsovitě protáhlá,  slupka silná, pevná, chuť harmonická, příjemná. V Rusku při degustacích dosáhla v průměru tří roků vysoké ohodnocení 8,1 stupňů.    Hrozny mohou po dozrání bez problémů zůstat na keřích 2-3 týdny.
Obsah cukrů a kyselin:   cukernatost 18-20%, kyselost 6-9 g/l
Vyzrávání výhonů:    dobré  80%
Plodnost dřeva:  70-85%
Počet hroznů na výhon:  1,2-1,6
Zatížení, řez:  4 - 6 oček/m2,  40-50 oček na keř při délce řezu plodného dřeva  na 8-12 oček.
Odolnost k mrazu:  vysoká (do –24°C)
Odolnost k chorobám:   odolný plísni révové, k padlí i k šedé plísni, lze pěstovat bez chemického ošetření nebo pouze s fungicidním ošetřením v případě velmi silného infekčního tlaku padlí révového.
Zakořeňování řízků: dobré
Moje zkušenosti: Střední Morava - cca 420m n.m.:
Odrůda se jeví výborně, velké hrozny, krásně vybarvené do zlatova, velmi chutné, ani s cukernatostí to není špatné. Plodnost dobrá. Se základním chemickým ošetřením tato odrůda úspěšně přežila (v daných podmínkách) i nepříznivý rok 2009.
Literatura a zdroje:  D.  Pospíšilová Ampelografia Slovenska
http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/Atlas_reva_Adobe/bile_stol/ v_25_20.pdf
http://vine.com.ua/sorta/stolovye/avgystin.html
Augustin

Návrat  ZPĚT na výchozí stránku

Stránka byla připravena na základě podkladů od př. Ivo Kotrleho