SUVENÝR

   Evropská odrůda stolního typu, vyšlechtěná na Ukraině. Křížení: Moldavskij x Muscat Hamburg
   I když jde o evropskou odrůdu, postačí obvykle standardní chemická ochrana.
   Hrozen je velký, bobule velké a mají velmi charakteristický, podlouhle-vejčitý tvar. Jsou masité, chuťově harmonické, dobré, s náznakem muškátu. V bobuli bývají obvykle 3-4 velká semena.
   Tuto odrůdu uvádím spíše jako raritu. Je to velmi pozdní odrůda, která dozrává většinou po polovině října a v méně příznivých podmínkách pak na venkovním stanovišti nedozraje vůbec. Jediné řešení - skleník. Rovněž odolnost této odrůdy vůči chladu je malá.
   Běžný zahrádkář asi nebude tuto odrůdu preferovat.

Návrat  ZPĚT na výchozí stránku

Stránka byla připravena na základě podkladů od př. Křehuly